Rozloučení s otcem Stanislavem Lekavým na Maria Hilf

V sobotu 25.1.2020 se lidé z Jesenicka, Krnovska a Bruntálska rozloučili s dlouholetým správcem Poutního místa Panny Marie Pomocné, Maria Hilf, knězem P. Stanislavem Lekavým. Ten se staral o toto obnovené poutní místo od roku 1999 do roku 2012 a získal si u mnohých obyvatel tohoto kraje pod Pradědem i poutníků velkou oblibu, neboť dovedl každému sdělit Kristovu výzvu o lásce k Bohu a k lidem, což Stanislav dokazoval tím, že měl rád všechny lidi bez rozdílu.

Trpěl také v komunistických žalářích a zažil nenávist nositelů komunistické moci proti katolíkům v 50. a 70. letech. Otec Stanislav zemřel v Kroměříži v sobotu 18.1.2020 v péči sester sv. Kříže. Pohřební obřady vedl děkan Jesenického děkanátu P. Mgr. Stanislav Kotlář spolu s 15 kněžími za účasti asi 150 věřících z Česka i Polska.

Přikládáme fotky z posledního rozloučení na Maria Hilf, kde kněží i prostí věřící vyjádřili vděčnost Pánu Bohu za to, že dal tomuto horskému kraji takového obětavého kněze.

Pohřeb se konal v Josefově u Bojanovic 28.1.2020.