Popeleční středa

Popeleční středou se začíná čtyřicetidenní příprava na Velikonoce – doba postní. A nad našimi hlavami zazní: „Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se obrátíš!“. Popeleční středa je spolu s Velkým pátkem jedním ze dvou dnů přísného postu. Kněz při mši svaté nebo při bohoslužbě slova požehná popel připravený z jívových ratolestí v předchozím roce při obřadech Květné neděle. Poté uděluje věřícím popelec: každého označí popelem na čele a pronese slova: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš“ (Gn 3, 19) nebo „Čiňte pokání a věřte Evangeliu.“

Název „popelec“ pochází z 10. století, kdy se uděloval kajícníkům na znamení pokání. Popeleční středou se také výrazně změní liturgické písně, kdy dostanou přednost písně kající.

Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. V liturgickém kalendáři je to středa, která předchází první neděli postní a označuje začátek postní doby. Datum Popeleční středy je tedy pohyblivé jako Velikonoce.