Zemřel P. Stanislav Lekavý

Ve věku nedožitých devadesáti let zemřel v sobotu 18. ledna 2020 v Kroměříži P. Stanislav Lekavý, politický vězeň minulého režimu a dlouholetý správce poutního místa Panny Marie Pomocné (Maria Hilf) u Zlatých Hor. Rozloučení s P. Stanislavem pro děkanáty Jeseník, Bruntál a Krnov bude na poutním místě Maria Hilf ve Zlatých Horách, v sobotu 25. ledna ve 14 hodin! Kdo se s otcem Stanislavem chcete rozloučit, přijeďte! Parte ke stažení zde.

Poslední rozloučení s drahým zesnulým se bude konat v úterý 28. ledna 2020 ve 14 hodin z kostela Všech svatých v Josefově u Hodonína na místní hřbitov. P. Lekavý se narodil 10. května 1930 v Josefově okres Hodonín. Jeho životní cesta byla plna nečekaných překážek, ve kterých se ale upevňovala jeho víra.V roce 1948 ve svých 18 letech byl zatčen pro nelegální šíření tiskovin. Po fyzickém týrání dostal v korekci otravu krve a byl na pokraji smrti. Jen živá víra v pomoc Boží jej zachránila. Byl neustále sledován a perzekuován státní policií. V roce 1968 započal dálkově teologické studium, které bylo dva roky na to zakázáno, a musel proto studovat tajně. V roce 1979 byl tajně vysvěcen na kněze. Do pastorace v diecézi byl začleněn ale až dne 25. 10. 1998, kdy byl ustanoven nejprve farním vikářem ve farnosti Petrovice u Krnova a pak rektorem poutního kostela Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách. Stal se jakoby duší tohoto poutního místa. Zasloužil se také o záchranu kostela v Horním Údolí. P. Stanislav Lekavý byl znám svým citlivým postojem ke všem, kdo trpí. Fyzicky, byla jeho životní cesta klikatá, ale ve víře kráčel přímou cestou spravedlivých. V roce 2012 odešel na odpočinek k Milosrdným sestrám Svatého Kříže v Kroměříži v témže roce ho diecézní biskup František Václav Lobkowicz ocenil medailí svaté Hedviky za obětavou službu rektora poutního kostela Panny Marie Pomocné, za záchranu kostela v Horním Údolí a příkladný kněžský život. Podrobnosti o pohřbu budou zveřejněny později.  R. I. P.

Podrobnější životopis P. Lekavého najdete na webu ÚSTR

Rozhovor s P. Lekavým si můžete poslechnout na webu Paměti národa

biskupství