Rozloučení s otcem Františkem Barošem

Po dlouhých letech působení v Jesenickém děkanátu odchází letos otec František Baroš, SDB, který spravoval farnosti Velké Kunětice, Supíkovice a dříve i Starou Červenou Vodu, do Havířova – Šumbarku, kde bude působit jako výpomocný duchovní. Již na kněžské konferenci, která byla 13. června 2019, se všichni přítomní kněží rozloučili se svým bratrem a ve mši svaté vyprošovali tak potřebné požehnání do jeho dalších let.

V neděli 4. srpna 2019 byla sloužena poutní mše svatá k Panně Marii Sněžné ve Velkých Kuněticích. Zde se otec František rozloučil s farníky a byl představen nový administrátor farností P. Jiří Marek Kotrba. Na mši svaté byli přítomni dokonce tři děkanové – z Otmuchówa, Glucholaz a P. Stanislav Kotlář z Jeseníku.

Otci Františkovi přejeme do jeho nového působiště hodně zdraví, Božího požehnání, ochrany Panny Marie a darů Ducha svatého.

« z 2 »