ŘÍJEN – měsíc růžence – mimořádný misijní měsíc 2019

„Zvu každého křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli situaci k tomu, aby se hned dnes navrátil ke svému osobnímu setkání s Ježíšem Kristem, nebo alespoň aby učinil rozhodnutí, že se s ním chce setkat a že ho bude každý den bez ustání hledat. Nikdo nemá sebemenší důvod myslet si, že se ho toto pozvání netýká, protože „z radosti, kterou dává Bůh, není nikdo vyloučen.“ Kdo riskuje, nebude Pánem zklamán, a kdo učiní malý krůček směrem k Ježíši, objeví, že On už na jeho příchod čekal s otevřenou náručí…” (Papež František, Evangelii Gaudium)

30. listopadu 2019 uběhne 100 let od vydání apoštolského listu Maximum illud, kterým chtěl dát tehdejší papež Benedikt XV. po zničujícím světovém konfliktu nový impuls misijnímu úkolu hlásat evangelium. V listu zdůrazňuje, že jediným motivem misijní činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše, šířené svatostí vlastního života a dobrými skutky.

Pro každý den Mimořádného misijního měsíce října 2019 byla vydána brožurka drobných misijních úvah, která bude k dostání v kostele v Jeseníku a v České Vsi.

Na pátek 18. 10. byl vyhlášen misijní most modlitby – bližší informace zde.

Logo znázorňuje kříž objímající svými rameny naši planetu. Jednotlivé barvy odkazují k pěti kontinentům: červená označuje Ameriku, zelená Afriku, modrá Oceánii, žlutá Asii a bílá Evropu.

Měsíc říjen je měsícem Panny Marie a také měsícem růžence.

Růženec je rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích Ježíšova života, které prožívá také jeho matka. S růžencem můžeme rozjímat o Kristově životě a o nejzávažnějších momentech v životě jeho matky. Je to skvělé rodinné album.

Střídá se v něm radost s utrpením a končí nádherným oslňujícím světlem: vzkříšením.

Otevřme rodinné album Panny Marie a uvažujme o velkých okamžicích jejího života! Vzývejme ji v modlitbě růžence.

Guy Gilbert – kněz z Paříže z knihy Setkání s Marií

„Jenom srdce EUCHARISTICKÉ a MARIÁNSKÉ je baštou nedobytnou!“

P. A. Šuránek