Pouť Tří národů na Maria Hilf

Prožili jsme krásnou 24. pouť národů na poutním místě MARIA HILF v sobotu 21.9.2019. Tato pouť sbližuje národy, které zde žily a žijí dodnes a to ne vždy bez problémů. Právě proto se po obnově tohoto místa v roce 1995 scházej každý rok k modlitbě a prosí Pannu Marii o pomoc a přímluvu. Letos jsme si také připomněli kněze Richarda Henkese, který za války působil v tomto kraji a byl v r. 1945 umučen v Dachau.

Pouť navštívilo asi 1800 poutníků a tři biskupové: ostravsko-opavský pomocný biskup Mons. Martin David, Opolský světící biskup Mons. Rudolf Pierskala a polský rodák a dnes Bolivijský biskup Mons. Antoni Raiman. Ti všichni nás seznámili se životem a smrtí kněze Henkese, který byl minulý týden blahořečen v německém Limburku. Děkovali jsme Pánu Bohu za to, že se dnes můžeme takto sejít a svobodně se modlit a zpívat i když nemluvíme stejnými jazyky.

« z 2 »