Přednáška P. Marka Orko Váchy

Knihkupectví Domeček ve spolupráci s farností Jeseník vás zvou na přednášku přírodovědce, pedagoga, spisovatele a skauta, molekulárního biologa a genetika, přednosty Ústavu etiky 3. lékařské fakulty UK P. Marka Orko Váchy v pátek 4.2.2022 na téma CHUŤ ŽÍT v sále Státního okresního archivu Jeseník. Přednáška bude spojena s autogramiádou autorových knih. Vstupné dobrovolné.