Formační setkání pro kostelníky online

Formační setkání pro ty, kdo pečují o kostel a jeho vybavení se konalo ve čtvrtek 27. ledna ve 20:00 on-line prostřednictvím platformy zoom nebo přes youtube. Setkání bylo tvořeno třemi malými přednáškami, které se týkaly liturgického prostoru, praktických tipů pro péči o kostelní vybavení, prádlo a paramenta a konečně blahoslavenství pro kostelníky. Pozvání mezi přednášející přijali Mons. Pavel Konzbul, pomocný brněnský biskup, P. Roman Dvořák, strakonický vikář a Michal Brich, svatovítský kostelník.
Setkání bylo určeno pro ty, kdo odemykají kostel a chystají na bohoslužbu, kdo perou kostelní prádlo, pečují o nádoby, svícny, kadidelnice, atd., kdo čistí či opravují paramenta, i pro ty, kdo sice žádnou takovou službu nekonají, ale mají rádi svůj kostel, chtěli by mu lépe porozumět a nahlédnout do toho, co se děje „na pozadí“.

Všechny potřebné informace naleznete na webu akce: http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/sluzba-kostelnika.

Za tým Liturgie.cz mnoho Božího požehnání přeje

P. Radek Tichý