Pouť u svatého Františka ve Vidnavě

Letošní pouť u sv. Františka se konala v sobotu 1.10.2022 v 16:30 hodin. Otec Miroslav pozval Dr. Libora Botka, Th.D. z farnosti Ostrava Hošťálkovice, děkana děkanátu Ostravy, který celebroval poutní mši svatou v kostele sv. Františka ve Vidnavě. Přítomní byli farníci z Vidnavy, Kobylé, Bernartic i věřící z farnosti Hať. Hudbou a zpěvem provázela schola z Vidnavy, mše svatá byla obětovaná za všechny přítomné poutníky.

 

Otec Libor nás povzbudil ve víře a předal poselství od milujícího Boha, který poslal na svět svého Syna Pána Ježíše Krista, aby se za nás obětoval na kříži. Vyzdvihl apoštoly, svaté, kteří si svou víru nenechávali pro sebe, ale předávali ji s radostí dál. Podnikli spousty cest, aby se slovo Boží šířilo celou zemí, stálo je to mnoho úsilí i oběti. I sv. František se vydal na cestu s Kristem a nic jiného si neponechal. Lidé dnešní doby si myslí, že vše zvládnou bez Boha, že ho vlastně nepotřebují… A tak jsme se při mši svaté zamýšleli, kdy jsem i já naposledy předával slovo Boží a hovořil před lidmi o víře i svých zkušenostech… O čem mluvím s lidmi, když je denně potkávám? Žiji svou víru jen ve skrytosti? Prosili jsme sv. Františka za odvahu, sílu a slovo, které má zaznít, když jsme mezi lidmi. Ať svou vírou a skutky ukazujeme bližnímu cestu do Božího království.

 

Otci Liborovi jsme v závěru mše svaté jménem otce Miroslava a nás farníků poděkovali kytičkou a popřáli paní Annelies, která je dlouholetou kostelnicí v kostele sv. Františka, k narozeninám. Zazněla závěrečná píseň k andělům strážným. Všichni pak byli pozvání na faru na pohoštění, kde jsme strávili příjemný večer u koláčků, chlebíčků a dalších sladkostí.

 

Fotogalerie zde.