Rodáci z Německa navštívili Černou Vodu

Do farnosti Černá Voda zavítali opět rodáci z Německa. Víkendový program, který byl převážně v režii obce, vyvrcholil slavnostní mší svatou v kostele Jména Panny Marie, který byl zaplněn nejen rodáky a současnými obyvateli, ale také hosty z okolních farností. Při mši svaté předali zástupci rodáků místnímu faráři votivní svící, která má být podle jejich slov svící smíření a přátelství. Takto ji také farnost přijala a slíbila, že se bude při každé mši svaté modlit nejen za své potřeby ale také za potřeby jejich.

 

Kazatel v homilii zdůraznil 3 důležitá slova v životě Panny Marie – Fiat, Stabat a Magnificat. Maria je tou, která vyjádřila svůj souhlas ke všemu, co pro ni Bůh přichystal. I my máme a můžeme být ochotnými spolupracovníky jako Maria. Sváteční den byl zakončen společným obědem, kde bylo ještě mnoho příležitostí k přátelským rozhovorům.