Nová křížová cesta na Maria Hilf

Po celou dobu, kdy žije obnovené poutní místo Maria Hilf, byla stále zřejmější potřeba další veřejné křížové cesty v blízkosti poutního kostela. Poutníci si mnohdy přejí pomodlit se křížovou cestu v klidu a v přírodním prostředí. To již v posledních letech nebylo často možné, protože křížová cesta v ambitech byla velmi často používána jinou skupinou poutníků a další křížová cesta z města Zlaté Hory na poutní místo je příliš obtížná a dlouhá.

V historii zničeného poutního místa byla zaznamenána existence čtyř křížových cest v blízkosti poutního kostela, které byly  většinou vytvořeny  prostými lidovými obrazy jednotlivých zastavení, zavěšených převážně přímo na stromech. Tyto křížové cesty byly zničeny již v 60. letech minulého století.

Proto bylo rektorem poutního místa rozhodnuto o vybudování  nové křížové cesty, která vede listnatým lesem a není rušena ruchem poutního místa, ale je přece jen blíže kostela a je jí možno projít a pomodlit se za 45 min a být při tom v krásném lesním prostředí. Rovněž malé převýšení umožňuje i hůře pohyblivým poutníkům nebo i maminkám s kočárkem se tuto  křížovou cestu pomodlit.

Tato nová křížová cesta je vytvořena z masivních dřevěných křížů, které jsou chráněny střechou a kde je také umístěn plastický reliéf s vyobrazením děje jednotlivého zastavení (cca 50×40 cm) zhotovený ze zvláštního odolného materiálu. 14. zastavení je potom utvořeno kamennou kapličkou, ve které je umístěna  kamenná socha mrtvého Krista, která pochází z jedné původní zdejší křížové cesty a která byla zachráněna před zničením tehdejšími zlatohorskými farníky, kteří sochu uschovali.

Novou křížovou cestu požehnal rektor poutního místa P. Mariusz Banaszczyk v sobotu 14. září 2019 na svátek Povýšení sv. Kříže. Celá křížová cesta byla vybudována z darů poutníků a zhotovena pracovníky poutního místa. Děkujeme Pánu Bohu za  tuto požehnanou aktivitu, která umožní mnohým poutníkům hlubší prožití pouti k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor.