1. svaté přijímání ve Skorošicích r. 2019

V neděli 2. června 2019 přijalo deset dětí z farností otce Jozefa Florka poprvé Krista Ježíše do svého srdce. Na tuto velkou událost se děti připravovaly celý školní rok. Rodiče je pravidelně vozili každé úterý na faru do Skorošic, kde otec Jozef vyučoval náboženství. Děti také nacvičily dvě písničky, kterými při slavnosti chválily našeho Pána. Bohoslužby se děti účastnily velmi aktivně. Četly z písma, nesly obětní dary, a také každé z nich přečetlo přímluvu, která pak byla zavěšena  na instalovanou břízku v presbytáři.

Slavnosti se zúčastnilo velké množství věřících z celého děkanátu. Otec Jozef děti vyzval k pravidelné účasti na mších svatých s přirovnáním, že jako pravidelně přijímáme jídlo k tomu, abychom žili, pravidelné přijímání eucharistie zase potřebuje naše duše ke svému životu. Na závěr dostal otec Jozef  velkou kytici od rodičů prvokomunikantů, jako poděkování.