Slavnost Těla a Krve Páně v Jeseníku r. 2020

Slavnost Těla a Krve Páně v Jeseníku nebo jak se lidově říká Boží Tělo jsme v Jeseníku z důvodu „coronaviru“ prožili a oslavili v kostele. Po mši svaté jsme se všichni pomodlili litanii k Božskému Srdci Páně a chvíli setrvali v adoraci před Nejsvětější Svátostí ve Svaté Hostii.Ta byla vystavena v historické jesenické monstranci, která se v Jeseníku uchovává již přes 400 let.

O této monstranci přinášíme informaci pod článkem.

Díky Bohu, že i v této coronavirové době jsme mohli chválit a děkovat za dar Eucharistie a za možnost se společně sejít k oslavě Boží.

Jesenická monstrance – nejcennější movitá památka města Jeseníku

Pravděpodobně jste asi tuto významnou památnou monstranci nikdy neviděli, protože se používá velmi zřídka a to právě pro její velikou historickou i věcnou cenu. Tato stříbrná pozlacená monstrance je přes metr vysoká a slouží k vystavení proměněné hostie k veřejnému uctívání. Její vznik se datuje okolo roku 1500 a do Jeseníku se dostala v roce 1610. Její podstavec nese jména významných osob z Jeseníku z té doby a to hejtmana Maximiliána Strachwitze, faráře Johana Grocha a starosty Kašpara Huffnagla. Monstrance je zdobena plastickými postavičkami apoštolů a jejich znaky, a to svatých Matouše, Bartoloměje, Jana Evangelisty,Ondřeje a Jakuba staršího. Nad střední částí se skleněnou schránkou pro sv.Hostii, která se upevňuje do zlatého držáčku v podobě půlměsíčku, je umístěna soška Panny Marie Nanebevzaté a nad ní je monstrance ukončena křížem s ukřižovaným Kristem. Pořízení monstrance do Jeseníku bylo zřejmě vedeno obhajobou katolické víry proti obrazoboreckému protestantizmu. Monstrance byla několikrát v ohrožení, po prvé ji ukradli Švédové,od nichž byla vykoupena, podruhé unikla roztavení za josefínských reforem opět po zaplacení značné finanční částky. Monstrance byla vystavena v roce 2000 v Římě, na výstavě gotického a renesančního umění Moravy a Slezska, kde ji shlédlo několik tisíc návštěvníků a zatím naposledy v Jeseníku v kostele v květnu roku 2016.

(podle Mgr.Květoslava Growky SOkA Jeseník)