Křížová cesta v době pandemie

Stáhnout v pdf

Úvodní modlitba
Pane Ježíši Kriste, mnoho lidí je tomto období činných úplně jinak než běžně, než tomu bylo ještě před pár desítkami dnů. Tvá křížová cesta vyjadřuje totéž: jsi ve zcela odlišné situaci a prostředí než v čase před tvými posledními velikonocemi. Současně však tvé utrpení vykazuje hlubokou návaznost na celé tvé pozemské životní poslání: z lásky k nám být spolu s Otcem činný (srov. Jan 5,17) pro naši záchranu a získat nám život věčný (srov. Jan 3,16). V nových podmínkách nesmírného utrpení tvé milující smýšlení i konání vrcholí.
(Pokračování textu…)

Linka terénního týmu

Obracím se na vás jménem organizace Zahrada 2000, která již více jak 20 let pracuje s lidmi s duševním onemocněním na území Jesenicka. Ve vztahu k současnému nouzovému stavu v ČR jsme zřídili „Linku terénního týmu“ pro osoby, které jsou v péči psychologa či psychiatra. (Pokračování textu…)

Slovo biskupa Františka k nouzovému stavu

Milí bratři a sestry,
v krátké době se na vás znovu obracím v souvislosti s šířící se pandemií koronaviru. S ohledem na nouzový stav vyhlášený naší vládou vydávám toto rozhodnutí: Po dobu trvání nouzového stavu se ruší všechny veřejné (nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území ostravsko – opavské diecéze. (Pokračování textu…)

Popeleční středa

Popeleční středou se začíná čtyřicetidenní příprava na Velikonoce – doba postní. A nad našimi hlavami zazní: „Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se obrátíš!“. Popeleční středa je spolu s Velkým pátkem jedním ze dvou dnů přísného postu. Kněz při mši svaté nebo při bohoslužbě slova požehná popel připravený z jívových ratolestí v předchozím roce při obřadech Květné neděle. Poté uděluje věřícím popelec: každého označí popelem na čele a pronese slova: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš“ (Gn 3, 19) nebo „Čiňte pokání a věřte Evangeliu.“

(Pokračování textu…)

Rozloučení s otcem Stanislavem Lekavým na Maria Hilf

V sobotu 25.1.2020 se lidé z Jesenicka, Krnovska a Bruntálska rozloučili s dlouholetým správcem Poutního místa Panny Marie Pomocné, Maria Hilf, knězem P. Stanislavem Lekavým. Ten se staral o toto obnovené poutní místo od roku 1999 do roku 2012 a získal si u mnohých obyvatel tohoto kraje pod Pradědem i poutníků velkou oblibu, neboť dovedl každému sdělit Kristovu výzvu o lásce k Bohu a k lidem, což Stanislav dokazoval tím, že měl rád všechny lidi bez rozdílu. (Pokračování textu…)