• Vánoční bohoslužby v děkanátu

  Vánoční svátky trávíme nejen doma, ale jezdíme i po rodinách. Proto vám s předstihem přinášíme rozpis vánočních bohoslužeb v rámci jesenického děkanátu. Na tabulku se můžete podívat, popřípadě ji stáhnout, zde.

 • Začátek adventu v Domašově

  První adventní neděli jsme slavili mimořádně v kostele sv. Jana Křtitele v Horním Domašově, protože farní kostel sv. Tomáše se opravuje. Mši svatou sloužil P. Mgr. Waldemar Woźniak OT., který po úvodní písni požehnal velký adventní věnec, který bude do Vánoc zdobit a připomínat věřícím adventní čas. Požehnal i další věnce od farníků a zapálil první adventní svíci, od které ministrant zapaloval svíce na ostatních věncích.

 • Červená středa ve Vidnavě

  23. listopadu 2022 jsme se opět připojili k iniciativě Červená středa, při které si veřejně připomínáme všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. Při nedělní mši svaté nás otec Miroslav ve farnostech vyzval k modlitbě bolestného růžence tuto středu na úmysly, které rozdal všem farníkům.

 • Novéna k Červené středě 2022. Připojte se k modlitbám od 14. do 22. listopadu

  Praha – Červená středa je mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro svou víru a své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. Letos si křesťané ve svobodných zemích připomenou své pronásledované bratry a sestry 23. listopadu 2022. Kampani, která bude viditelná v řadě zemí světa, předchází modlitební novéna. Devítidenní pobožnost začíná v pondělí 14. listopadu a končí v úterý 22. listopadu 2022.

 • Pozvání na Diecézní setkání mládeže Biscup 2022

  Milí mladí přátelé,

  rád bych vás pozval na Diecézní setkání mládeže, které se uskuteční o příštím víkendu 18. – 20. listopadu v Opavě. S mnohými z vás jsme se potkali o prázdninách na Celostátním setkání v Hradci Králové. Budu rád, když se setkáme znovu tentokrát v naší diecézi. Mottem setkání je „Maria se vydala na cestu“.  Pokud se i vy rozhodnete vydat na cestu, nezapomeňte se nejpozději do 14. 11. přihlásit na webu Biscup 2022. Ulehčíte tím práci organizátorům.  Těším se na setkání s vámi v Opavě.

  + biskup Martin

 • Sbírka na sdělovací prostředky bude 13. listopadu. Rozdělí se mezi média, která schválí ČBK

  Praha – V neděli 13. listopadu 2022 proběhne v kostelích celorepubliková kostelní sbírka na podporu katolických médií. Její výtěžek bude určen katolickým sdělovacím prostředkům. Jednotlivá média si mohou podat žádost o příspěvek z této sbírky do 9. prosince 2022. O tom, která z nich podporu dostanou, rozhodne plenární zasedání České biskupské konference. Sdělovací prostředky, ať už jsou to tištěná média, rádio, televize či internetové portály, tvoří nedílnou součást našich životů.

 • 1. listopadu – Slavnost Všech svatých

  Papež František ve své apoštolské exhortaci Gaudete et exsultate (Radujte se a jásejte), hovoří o povolání ke svatosti. Kromě jiných krásných slov tam píše i o tom, co by mimo jiné mělo charakterizovat dnešního člověka, který touží po svatosti: Trpělivost a snášenlivost – jsou krásným svědectvím přítomnosti Boha v našem životě, vždyť Bůh je Láska, Bůh je s námi trpělivý, nesoudí nás, neodsuzuje. A takoví jsou i svatí. Musíme hodně pracovat právě na tomto, hodně prosit Boha o trpělivost a snášenlivost. Ale je nutné mít k tomu pokorné srdce. Pouze takové srdce to dokáže. Pyšné srdce ne.

 • Výročí 120 let posvěcení kostela sv. Jiří v Bukovicích

  V neděli 23. 10. 2022 byla sloužena slavnostní mše svatá k výročí 120 let posvěcení kostela sv. Jiří v Jeseníku – Bukovicích. Začátek byl v 10:30 hod., hlavním celebrantem P. Mgr. Stanislav Kotlář, místní kněz. Po mši svaté si poutníci mohli vzít něco sladkého k zakousnutí (vyhlášené trubičky z Branné) a všichni byli pozváni na odpolední program, kde v 15:00 hod. seznámil přítomné s historií kostela pan Květoslav Growka. Po jeho přednášce se všichni zaposlouchali do varhanního koncertu.

 • Koncert Nejkrásnější Ave Maria v Domašově

  Ve farním kostele sv. Tomáše v Dolním Domašově se uskutečnil v sobotu 22.10. 2022 v 17:00 hodin koncert s názvem „NEJKRÁSNĚJŠÍ AVE MARIA“. Koncertní duo ve složení: operní pěvkyně Olga Procházková – soprán, František Šmíd – varhany, rozezvučilo kostel celkem 13krát mariánským pozdravem Ave Maria, a to pokaždé od jiného autora. Je to krásný oslavný pozdrav, kterým oslovujeme naši nebeskou Matku při každé modlitbě.

 • Setkání seniorů na Muně v Mikulovicích

  V úterý 18.10.2022 se na Muně konalo tradiční setkání seniorů. Toto setkání bylo v pořadí již deváté Setkalo se bezmála třicet dříve narozených občanů, kteří prožili několik hodin v přátelské atmosféře. Společné sdílení jim umožnilo na chvíli zapomenout na jejich trápení a nemoci. Toto setkání bylo pro všechny povzbuzením, zvláště když mezi nás zavítal pan starosta Roman Šťastný a pan místostarosta Jiří Šimík.