Jesenické dožínky v Horním Domašově

Už se stalo tradicí, že Jesenické dožínky začínají v 10:00 hodin mši svatou. Už podruhé mši sloužil místní farář P. Mgr Waldemar Woźniak, OT, který v krásně vyzdobeném farním kostele požehnal dary a plody země, děkoval a modlil se za letošní úrodu. Mše se účastní nejen naší farníci z Bělé pod Pradědem ale i z Jesenicka a též jsou každoročně vítání při mši svaté i věřící z Polska. (Pokračování textu…)

Putujeme pro Františka – 2. Charitní pouť

Na druhou Charitní pouť se tentokrát vydáme v sobotu 5. října a budeme putovat do České Vsi. Letošní putování bude trošku benefiční a podpoříme při něm Domov pokojného stáří sv. Františka v Javorníku. Česká Ves je sice blízko Jeseníku, ale pokud chcete, můžete si cestu prodloužit a kochat se přírodními krásami, získat tak čas k zamyšlení, nebo si prostě jen zasportovat. A tohle všechno chce letos Charita Jeseník poutníkům nabídnout. (Pokračování textu…)

Světový den modliteb za péči o stvoření – “Laudato si” výzva

Datum 1.9. není pouhým počátkem nového školního roku, jak máme všichni zafixováno, ale je to také Světový den modliteb za péči o stvoření, který se slaví v křesťanských církvích již několik desítek let. Římskokatolická církev se přidala ke slaveni toho dne v roce 2015 v návaznosti na vznik encykliky papeže Františka: Laudato Si – Buď pochválen – Encyklika o péči o společný domov. (Pokračování textu…)

Hlavní pouť na Mariahilf

V sobotu 10. srpna 2019 se kněží a věřící shromáždili na poutním místě Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor, aby společně oslavili při Hlavní pouti naši Matku a Přímluvkyni u Pána – Pannu Marii. Pouť začala v 10:30 hodin modlitbou růžence. V 11:00 hodin byla sloužena mše svatá, kterou celebroval Mons. Adam Rucki, biskupský vikář pro duchovní povolání. (Pokračování textu…)

Bartolomějská pouť ve Vlčicích

Nedělní odpoledne strávilo vlčické farní společenství na tradiční poutní mši svaté, v kostele sv. Bartoloměje. K otci Jozefu Florkovi se tentokrát připojil také jesenický pan děkan, který svou přítomností potěšil všechny zúčastněné. Bohatá květinová výzdoba v chrámu naznačovala, že bartolomějská pouť je ve Vlčicích jednou ze stěžejních slavností.

(Pokračování textu…)

Arciopat břevnovského kláštera na Jesenicku

V neděli 28.7.2019 potěšila farníky z Dolního Domašova vzácná návštěva P. Petra Prokopa Siostrzoneka O.S.B., arciopata břevnovského kláštera z Prahy, který přijel se skupinou farníků z Prahy, jak sám říkal „s pražákama“ a sloužil mši svatou ve farním kostele sv. Tomáše. Byli zde na výletě v Bělé pod Pradědem za poznáním našeho krásného jesenického kraje. (Pokračování textu…)

Rozloučení s otcem Františkem Barošem

Po dlouhých letech působení v Jesenickém děkanátu odchází letos otec František Baroš, SDB, který spravoval farnosti Velké Kunětice, Supíkovice a dříve i Starou Červenou Vodu, do Havířova – Šumbarku, kde bude působit jako výpomocný duchovní. Již na kněžské konferenci, která byla 13. června 2019, se všichni přítomní kněží rozloučili se svým bratrem a ve mši svaté vyprošovali tak potřebné požehnání do jeho dalších let. (Pokračování textu…)