Dětská mše svatá na zahájení školního roku v Jeseníku

V pondělí 3.září 2018 se děti z farnosti Jeseník a z farnosti Česká Ves společně sešly na prosebné mši svaté, kterou sloužil náš nový pan farář a děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář. Touto mší svatou se zahajoval školní rok 2018-19. Zejména děti, které budou letos chodit do vyučování katolického náboženství si společně s rodiči připravily obětní dary, které symbolizovaly mimoškolní zájmy a činnosti, kterým se děti i rodiče věnují ve svém volnějším čase. (Pokračování textu…)

A zvony zvoní

Dne 21. září si celý svět připomíná Mezinárodní den míru a v rámci Evropského roku kulturního dědictví proběhne v tento den akce „A zvony zvoní“, která má za cíl v jeden okamžik rozeznít v celé Evropě co největší počet zvonů jako symbolů míru. Česká biskupská konference na svém 114. plenárním zasedání rozhodla o tom, že se naše církev k této akci připojí. (Pokračování textu…)

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc září 2018

– za respektování mezinárodního humanitárního práva v provincii Idlib v Sýrii, aby byly chráněny životy civilního obyvatelstva, a za vítězství Panny Marie – Královny míru, v této oblasti.

Papež František nese v srdci Sýrii, kde stále pokračuje válka a přicházejí zneklidňující zprávy o riziku možné humanitární katastrofy. Znovu obrací naši pozornost k nezbytnosti modlitby za národ, který žije v situaci velkého utrpení. (Pokračování textu…)

Tábor Sinai na Mariahilf

Ve čtvrtek 16.8.2018 jsem navštívil letní křesťanský tábor nazvaný SINAI, pro mladé lidi od 15 – 20 let na poutním místě Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor. Tento tábor probíhal ve dnech 13. – 19.8.2018. Žasl jsem, jak mladí dovedli překonávat provozní potíže, jak si připravovali program, jak si pomáhali a jak prostě se stravovali a žili. Moc děkuji těm, kteří to organizovali, kněžím, kteří na tom všem spolupracovali a těm, kteří mají chuť, to za rok uspořádat znova. (Pokračování textu…)

Poutní mše svatá ve Vilémovicích

V sobotu 18. srpna 2018 byla sloužena v 15:00 hodin poutní mše svatá na místě rozbořeného kostela Nanebevzetí Panny Marie v Nových Vilémovicích. Roku 1976 kostel vyhořel poté, co mu byla vyměněna šindelová krytina a staré šindele byly u kostela zapáleny. Plameny byly tak vysoké, že od nich chytila i nová střecha. Dlouhé roky zůstaly stát jen jeho stěny, které byly koncem 80. let zbořeny. Na místě bývalého kostela byl roku 1992 postaven dřevěný kříž. (Pokračování textu…)

Byli jsme na Hlavní pouti na Mariahilf

„Panno Maria, pomoz nám najít odvahu nebát se jít Tvou cestou a nikdy nezradit svoji víru.“

V jubilejním roce, kdy slavíme 300 let od založení poutního místa Mariahilf, jsme se v sobotu 11. srpna 2018 zúčastnili Hlavní pouti. V 10:15 hodin P. Mgr. Mariusz Tomasz Banaszczyk, rektor poutního místa, přivítal poutníky a seznámil je s programem dne. Následná modlitba radostného růžence byla kromě jiných úmyslů obětována hlavně za odprošování a zastavení vraždění nenarozených dětí. V 11:00 hodin byla sloužena děkovná mše svatá, kterou celebroval emeritní světící biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička, koncelebroval jesenický otec děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář se spolubratry. (Pokračování textu…)

Pouť děkanátu Jeseník 2018

„Buďte živí …“

V sobotu 4. srpna 2018 jsme se zúčastnili pouti děkanátu Jeseník ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku. Začátek setkání byl v 16:00 hodin. Pod vedením otce děkana P. Mgr. Stanislava Kotláře a trvalého jáhna z České Vsi Josefa Liberdy, se přítomní pomodlili slavný růženec. V 16:30 hodin vystavil Nejsvětější svátost oltářní P. Mgr. Jiří Filipec. Adorace byla prokládána kytarovými písněmi převážně z Taizé. (Pokračování textu…)

300 let Maria Hilf – hlavní pouť 11. srpna

Maria Hilf – Poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor (Maria Hilf) si letos připomíná 300 let od svého založení. Hlavní poutní slavnost prožijí letos poutníci v sobotu 11. srpna. Hlavním celebrantem mše svaté bude emeritní světící biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička. Mše svatá začíná v 11.00 hodin. Na pouť na maria Hilf zve rektor kostela P. Mariusz Tomasz Banaszczyk. (Pokračování textu…)

Děkanát Jeseník © 2018, webmaster Martin Grabarczyk, vyrobeno ve Wordpress, theme: Frontier. přihlásit