• Vezměte rodinu na Maria Hilf, na diecézní pouti bude živo!

  Mše svatá s biskupem, divadlo pro celou rodinu i manželské rande. Zapište si do diáře diecézní Pouť rodin na Maria Hilf v sobotu 13. května 2023! (plakátek zde.) Rodiny z celé diecéze mohou na horském poutním místě poblíž Zlatých Hor prožít společné odpoledne s biskupem Martinem Davidem. „V sobotu 13. května se sejdeme u Panny Marie Pomocné na Maria Hilf. Pojďme se společně modlit za dar radostné víry pro všechny rodiny i nová duchovní povolání. Obujte si pohorky, přibližte se auty, autobusy nebo vlakem. A vytvořme pestré společenství živé církve,“ zve biskup do Jeseníků.

 • Výzva ke sbírce na pomoc pronásledovaným křesťanům

  Přinášíme výzvu Mons.Jana Graubnera, předsedy České biskupské konference, ke sbírce na pomoc pronásledovaným křesťanům, která proběhne na 6. neděli velikonoční, 14. května 2023.

   

  Drazí bratři a sestry,

   

  už tradičně se v kostelích České republiky na šestou neděli velikonoční koná Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným. V minulém roce sbírka vynesla 8 783 220 Kč. Upřímně Vám děkujeme za vaši velkorysou štědrost. Na základě rozhodnutí České biskupské konference je výnos dělen na dvě poloviny. Jedna z nich jde na spolufinancování projektů v regionech, kde se pomáhá křesťanům i nekřesťanům, a druhá cíleně na pomoc křesťanské komunitě.

 • Pozvání na Velkopáteční noční křížovou cestu na Maria Hilf

  Poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor vás zve na křížovou cestu, která proběhne 7. 4. 2023 na Velký pátek v 21:00 hodin. Tato noční křížová cesta se zde koná každoročně, letos již 35. rok, tedy již od roku 1988 na každý Velký pátek a byla a zůstává takovou modlitbou za duchovní obrodu tohoto kraje. Byla totiž začátkem obnovy tohoto poutního místa a také začátkem osvobozování naší vlasti od totality. Na tuto křížovou cestu jede letos zvláštní autobus z Jeseníku, tedy na Velký Pátek od kostela v Jeseníku ve 20:15 hod. a zastavuje v každé obci na trase do Zlatých Hor.

 • Křížová cesta na Boží horu

  V neděli 26.3.2023 se sešli poutníci z Jesenicka v Žulové, pod Boží horou u odpočívadla. Odtud v 15:30 hodin vyšli křížovou cestou až na vrchol Boží hory. Křížovou cestu vedl otec děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář. Na vrchu bylo možné navštívit kostel, který je pod správou města Žulová a také navštívit sochu Matky Boží, která je vyvýšena pod vrcholem ve skále. Tato děkanátní křížová cesta v přírodě byla již třetí v letošní postní době. Příští neděli jste zváni na Křížový vrch u Jeseníka.

 • Velikonoční zpověď v Jeseníku

  Velikonoční svátost smíření bude v Jeseníku:

   

  • v sobotu 1. 4. od 14:00 – 15:00 hodin – zpovídá P. Kotlář, P. Kotrba a P. Florek
  • ve středu 5. 4. od 17:00 – 18:00 hodin – zpovídá P. Kotlář
  • v sobotu 8. 4. od 7:00 – 8:00 hodin – zpovídá P. Kotlář
 • Travná, dříve Krautenwalde – historie – kniha

  Kniha o historii obce Travná obsahuje 16 kapitol věnujících se historii Travné obecně, přes historii obecních institucí, společenských organizací minulých i současných a jimi pořádaných akcí, dále kulturním a uměleckým památkám, místopisným údajům s fotografiemi s popisem domů, usedlostí, chalup a veřejně dostupnými údaji o bývalých a současných majitelích, zajímavým příběhům a vzpomínkám z běžného života obyvatel. V neposlední řadě přírodě a okrajově geologii, blízkému okolí apod. Text doprovází bohatý fotografický materiál: dobové pohlednice, fotografie a mapky. 

 • Postní duchovní obnova v Jeseníku

  V sobotu 18.3.2023 prožili farníci z Jeseníku, okolí a další postní duchovní obnovu pod vedením otce děkana za Zábřehu na Moravě P. Mgr. Ing Radka Maláče, kterého přivítal jesenický otec děkan a farář P. Mgr. Stanislav Kotlář a více než 50 účastníků. Téma obnovy bylo získat jistotu, že Bůh je nám stále blízko, je i přes naši hříšnost stále naším přítelem, a že tuto jistotu můžeme získat pravdivou modlitbou a případně i poctivě vykonanými poutěmi, např.do Medžugorje, jak přednášející doložil vlastními zkušenostmi.

   

 • Děkanátní křížová cesta na Travné

  Minulý týden ve Zlatých Horách, v neděli 19.3. na Travné, další týden v Žulové… V postní době se smíme s věřícími i s kněžími scházet u společné modlitby křížové cesty, která dává posilu nejen do osobního života, ale i do života našich farností. Nejsme na modlitbu sami, ale je nás ve společenství našeho děkanátu Jeseník mnoho. Můžeme vyprosit milosti našemu kraji i celému světu. Vydali jsme se tentokrát do Travné, na místo k Panně Marii, která svým pohledem zastaví každého poutníka, nejen, že smíme pít z jejího pramene vody, ale vodu života přijímáme i na křížové cestě, kterou jsme s našimi kněžími otcem děkanem Stanislavem Kotlářem, místoděkanem Jiřím Urbánkem, místním knězem otcem Tomaszem Salagou za krásného jarního počasí procházeli.

 • Slavnost sv. Josefa – pozvání do Zlatých Hor

  V neděli 19. března je Slavnost sv. Josefa /liturgická slavnost je tento rok ale 20. března jelikož postní neděle má prvenství/. Svatý Josef je patronem Čech (od r. 1654) i jiných zemí, posléze jej papež Pius IX. vyhlásil za Ochránce všeobecné církve (8. 12. 1870); jmenovitě je uváděn patronem karmelitánů, manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže, dělníků, všech pracujících se dřevem, vychovatelů, cestujících, vyhnanců. Je vzýván v zoufalých situacích i při bytové nouzi, a zvláště je patronem dobré smrti.

   

  Na přímluvu tohoto velkého světce chceme se modlit také za naše město a za Ukrajinu, Rusko, mír v Evropě a na celém světe a to právě tradičně 19. března.

 • Děkanátní křížová cesta ve Zlatých Horách

  V neděli 12. 3. 2023 se ve Zlatých Horách konala křížová cesta okolo vrchu Rochus. Křížová cesta je tvořena čtrnácti zděnými výklenkovými kapličkami. Začátek byl v 15:30 hodin. Křížová cesta je rozjímáním lásky našeho Pána Ježíše Krista. Ve světlé Jeho utrpení, zloby člověka a milosrdenství Boha na kříži jsme schopní s velkou nadějí prožívat svoje kříže a kříže a bolestí dnešního světa.