Pozvání na první společenství mladých katolíků z našeho děkanátu

Milí mladí přátelé z Jesenicka, přijměte prosím pozvání na první společenství mladých katolíků z našeho děkanátu. Téma setkání je Vstaňte a zvedněte hlavy (Lk 21, 28) a bude se konat v pátek 10. 12. 2021 od 19.30 do 21.00 online formou – plakátek zde. V některých farnostech, Vás mladých věřících lidi je více, v některých méně, v některých mladí vůbec nejsou. Společenství, které se bude konat jednou za měsíc je dobrou příležitosti být pro někoho povzbuzením ve víře anebo příležitosti povzbudit se a inspirovat od druhých k tomu, jak pěkně žit s Ježíšem a stavět svůj život na skále, kterou je Bůh. (Pokračování textu…)

Pomozte přiblížit pomoc

V těchto dnech si Vás dovolujeme znovu oslovit s prosbou o pomoc. V současné době sháníme finanční prostředky na nový automobil pro zdravotní sestru v Domácí hospicové péči. Tato služba je v posledních letech velmi žádána. Záleží nám na tom, aby byla dostupná všem, kteří o ní projeví zájem. (Pokračování textu…)

Výzva ke zvonění zvonů 17. listopadu 2021

Česká biskupská konference vyzývá všechny farnosti k rozeznění zvonů na několik minut 17. listopadu v 17.00 u příležitosti pádu komunistického režimu. 
Za několik dnů oslavíme 32. výročí pádu komunistického režimu a vykročení do svobodné společnosti. Také v letošním roce chceme tento den připomenout zvoněním na kostelní zvony. (Pokračování textu…)

Před-BISCUP 2021

Zveme všechny generace na modlitbu za otevření srdcí pro Ducha svatého, která se bude konat v pátek 5. 11. v 17:45 hodin ve farním kostele v Jeseníku. Bude se konat formou adorace s písněmi a chválami a zvány jsou všechny generace. Doprovázet bude Klára Němcová a Karolína Chovancová z Diecézního centra mládeže. Plakát ke stažení zde.

Pozvání k synodálnímu procesu

Milé sestry a bratři!
Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve. (Pokračování textu…)

Změny v děkanátu k 1. 10. 2021

Ke dni 30. 9. 2021 byl uvolněn z funkce administrátora exeurrendo farnosti Černá Voda P. Mgr. Marcin Jaroslaw Slawicki a nově ustanoven pro tuto farnost od 1. 10. 2021 P. Mgr. Jiří Marek Kotrba. 

kancelář děkanství

Výzva ke zvonění zvonů 9. října 2021

Druhou sobotu v říjnu si naše společnost každoročně připomíná Světový den hospiců. Cílem tohoto dne je připomínat a podporovat hospicovou a paliativní péči, upozorňovat na potřeby lidí s terminální diagnózou a jejich rodin – v oblasti zdravotní, sociální, praktické, duchovní a také prostřednictvím doprovodných programů získávat prostředky na podporu a rozvoj hospicové a paliativní péče. (Pokračování textu…)

Pouť Národů na Mariahilf

Na poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor se uskutečnila v sobotu 18. září  tradiční Pouť národů. V loňském roce byla tato událost kvůli vývoji pandemie nemoci Covid-19 zrušena. Mše svatá začala v 11.00 hodin. Ostravsko-opavskou diecézi zastoupil delegát ad omnia P. Jan Czudek, Th.D. S poutníky z Polska připutoval diecézní biskup Andrzej Czaja. (Pokračování textu…)

Návštěva papeže Františka na Slovensku v programu TV Noe

Papež František navštíví ve dnech 13. až 15. září sousední Slovensko, kam se vypraví rovnou z Mezinárodního eucharistického kongresu v Budapešti. Na programu má setkání s věřícími v Bratislavě, Prešově, Košicích a v Šaštíně. Poslední den papežské návštěvy se kryje s národním svátkem Slovenské republiky slavností Sedmibolestné Panny Marie a Svatý otec má na programu mši svatou na mariánském poutním místě v Šaštíně. Zde se s papežem setkají také biskupové z České republiky včetně biskupa Martina Davida. (Pokračování textu…)