Slovo biskupa Františka k nouzovému stavu

Milí bratři a sestry,
v krátké době se na vás znovu obracím v souvislosti s šířící se pandemií koronaviru. S ohledem na nouzový stav vyhlášený naší vládou vydávám toto rozhodnutí: Po dobu trvání nouzového stavu se ruší všechny veřejné (nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území ostravsko – opavské diecéze. (Pokračování textu…)

Popeleční středa

Popeleční středou se začíná čtyřicetidenní příprava na Velikonoce – doba postní. A nad našimi hlavami zazní: „Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se obrátíš!“. Popeleční středa je spolu s Velkým pátkem jedním ze dvou dnů přísného postu. Kněz při mši svaté nebo při bohoslužbě slova požehná popel připravený z jívových ratolestí v předchozím roce při obřadech Květné neděle. Poté uděluje věřícím popelec: každého označí popelem na čele a pronese slova: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš“ (Gn 3, 19) nebo „Čiňte pokání a věřte Evangeliu.“

(Pokračování textu…)

Rozloučení s otcem Stanislavem Lekavým na Maria Hilf

V sobotu 25.1.2020 se lidé z Jesenicka, Krnovska a Bruntálska rozloučili s dlouholetým správcem Poutního místa Panny Marie Pomocné, Maria Hilf, knězem P. Stanislavem Lekavým. Ten se staral o toto obnovené poutní místo od roku 1999 do roku 2012 a získal si u mnohých obyvatel tohoto kraje pod Pradědem i poutníků velkou oblibu, neboť dovedl každému sdělit Kristovu výzvu o lásce k Bohu a k lidem, což Stanislav dokazoval tím, že měl rád všechny lidi bez rozdílu. (Pokračování textu…)

Zemřel P. Stanislav Lekavý

Ve věku nedožitých devadesáti let zemřel v sobotu 18. ledna 2020 v Kroměříži P. Stanislav Lekavý, politický vězeň minulého režimu a dlouholetý správce poutního místa Panny Marie Pomocné (Maria Hilf) u Zlatých Hor. Rozloučení s P. Stanislavem pro děkanáty Jeseník, Bruntál a Krnov bude na poutním místě Maria Hilf ve Zlatých Horách, v sobotu 25. ledna ve 14 hodin! Kdo se s otcem Stanislavem chcete rozloučit, přijeďte! Parte ke stažení zde. (Pokračování textu…)

Výsledky Tříkrálové sbírky 2020

Tříkrálová sbírka v letošním roce probíhala od  1. – 14. ledna 2020. Vykoledovalo se úctyhodných 726.962,- Kč, což je oproti minulému roku nárůst o 62.706,- Kč. Sbírka bude použita na částečné dofinancování Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku, kde probíhá velká rekonstrukce. Výsledky dle jednotlivých obcí nebo koledníků můžete shlédnout na stránkách Charity Jeseník zde.

P. Jindřich Žagan na návštěvě v Lipové

V prosinci r. 2019 navštívil farnost Lipovou její bývalý dlouholetý farář P. Jindřich Žagan, který spravoval farnost Lipovou přes 35 let. P. Jindřich odešel z Lipové do Domova důchodců ve Frýdku v roce 2011, když jeho hospodyně a pečovatelka paní Alžběta Kubíková zemřela. Tam žije dodnes a letos před vánoci projevil přání podívat se do své bývalé farnosti, do Lipové.

(Pokračování textu…)

Tříkrálová výprava

Stejně jako v minulém roce, tak i letos se do koledování zapojila „VIP“ skupinka dospělých koledníků. Převlečeni za Tři krále koledovali děkan Stanislav Kotlář, Václav Tschulik a Václav Dvořák. Společně s nimi byla koledovat i ředitelka Charity Jeseník Helena Paschkeová. Dne 6. ledna zpívali svou koledu na úřadech, státních institucích a navštívili i soukromou firmu Naturfyt Bio.

(Pokračování textu…)