Ohlédnutí za nocí kostelů ve Vidnavě r. 2021

Úderem sedmé hodiny večerní se v pátek 28.5.2021 rozsvítil a otevřel kostel sv. Kateřiny a kostel sv. Františka ve Vidnavě. Konala se Noc kostelů, ke které se Vidnava vždy velmi ráda připojuje. Letos skromně vzhledem k ještě stále probíhající pandemii. Dospělí s dětmi postupně chodili v tichosti, v rozestupech a bylo vidět, že i když přichází rozvolnění, jsou ohleduplní a dodržují pravidla.

Otec Miroslav na začátku Noci kostelů všechny návštěvníky svěřil Panně Marii u jejího oltáře. Řekl, že za každým obrazem, sochou vidíme historii, umění, které dalším každým staletím prohlubuje lidský obdiv. Řekl, že to nejdůležitější je, že za každou sochou, každým obrazem vidíme živou osobu. Díváme se na svatou Kateřinu a svatého Františka… a najednou neobdivujeme výtvor lidského génia, ale vidíme a slyšíme živou svatou Kateřinu a živého svatého Františka. Jak jsou ochotní nám naslouchat, jak nám rozumí a dělají vše proto, abychom také my rozuměli jejich poselství ne z doby, kdy žili na této planetě, ale poselství řečené jimi v roce 2021 v pátek večer mně i tobě. A je pravda, že bylo vidět na návštěvnících, že něco zaslechli, něco se dotklo jejich myšlení i srdce. Něco, co způsobilo, že od té chvíle se jejich život vychýlil trošku jiným směrem. Dodal, že, každá návštěva věřícího a nevěřícího v kostele má smysl. Až se jednoho dne vrátíme domů, do nebe, zjistíme, jak mocný zásah Ježíše, Syna Božího ze svatostánku v kostele pronikl životy naše i našich blízkých. A přitom šlo jen o procházku Vidnavou a návštěvu dvou kostelů…

Z 96 návštěvníků si většina z košíku vzala připravené duchovní slovo, úryvky životopisů svatých, modlitby, zkrácenou historii kostelů a Boží Slovo z bible.

Jeden z místních občanů postál u zadní zdi a dlouze se díval na omítky. Vzpomněl na svého tátu, který v sedmdesátých letech minulého století pomáhal přesně toto místo opravovat a on jako kluk za ním do kostela chodil. Jiná paní zavzpomínala na svou svatbu, řekla, že nikdy svého slibu nelitovala. A zvídavé děti? Každé z nich se objevovalo na kazatelně, u varhan, ve zpovědnici…

Děkujeme manželům Kleineidamovým, že se postarali o průběh a přípravu Noci kostelů v kostele sv. Františka a já mám radost, že jsem při přípravě svaté Kateřiny mohla vymést i zákoutí, kam se málo chodí a že lidé odcházeli s jemným zamyšlením na své tváři.

Převzato z www.ruzenec.cz, autor: Marie Grabarczyková