Slavnost Těla a Krve Páně v Jeseníku

V neděli 6. června 2021 jsme v Jeseníku slavili  „Boží Tělo“, tedy Slavnost Těla a Krve Páně, jak se správně tato velká událost nazývá. Letos jsme se spojili s farnostmi Lipová lázně a Česká Ves a vyšli  v Jeseníku ke třem oltářům v blízkosti kostela za doprovodu dechovky a zpěvů z Taizé. Jak vidíte na fotkách, bylo nás kolem 180 věřících, kteří se nestyděli přiznat se, že věří v Pána Ježíše přítomného ve Svaté Hostii a tuto víru projevit na veřejnosti.

Byli jsme rádi, že nás doprovázeli dva kněží, otec děkan Stanislav Kotlář z Jeseníku, otec farář z Lipové P. Waldemar Woźniak a jáhen Josef Liberda a tak jsme utvořili společenství, které i v tom spěchu a shonu světa, který v Jeseníku způsobily mimo jiné i cyklistické závody  právě v ten čas, dokázalo, že Boží věci jsou prvořadé a nezastupitelné. A to je právě v této pokovidové době nesmírně důležité.

VDV