Pouť děkanátu Jeseník

V sobotu 7. září 2019 jsme se v Jeseníku v kostele Nanebevzetí Panny Marie sešli při pouti jesenického děkanátu za obnovu křesťanských rodin a za nová kněžská povolání. Pouť vedl P. Mgr. Vít Zatloukal, biskupský vikář pro pastoraci ostravsko-opavské diecéze. Koncelebrovalo  sedm  kněží děkanátu za účasti asi 200 farníků z blízkého i vzdáleného okolí.

Liturgické zpěvy zpíval Jesenický chrámový sbor Laudate Dominum. Zazpíval i staroslovanskou píseň Svjatyj Bože ve čtyřhlasém provedení.

Otec Zatloukal vysvětlil smysl této pouti. Je to povzbuzení v našich modlitbách a obětech za dobré křesťanské rodiny a za nová kněžská a duchovní povolání. Co je tím hlavním, aby naše modlitby byly vyslyšeny – je to potlačení naší snahy, abychom byli všude první, abychom byli všude vidět, abychom měli všeho dost atd. Místo toho je  nezbytné, abychom na první místo na naší životní cestě postavili Ježíše, pokorného Božího Syna, který, ač nemusel, obětoval za nás život a ponížil se až k smrti kříže, k té nejpotupnější smrti. Postavíme-li v našem životě důsledně a trvale tohoto Ježíše na první místo, bude i naše životní cesta zbavena strachu, že nás naše lidské slabosti z této cesty svedou a budeme posíleni dary Ducha svatého, které prostřednictvím Ježíšovy oběti obdržíme.

Otec Zatloukal připomněl i příklad kněze Richarda Henkese, který byl umučen v Dachau, protože až do krajnosti sloužil umírajícím spoluvězňům na bloku smrti. Tento kněz naší diecéze bude v neděli 15.9. blahořečen.

Po mši svaté jsme ještě chvíli poseděli ve farním sále při příjemném občerstvení, které připravily naše obětavé farnice i farníci. Škoda, že mezi nás při občerstvení alespoň na chvíli nezavítali naši kněží, abychom se s nimi rozdělili o naše postřehy a třeba i starosti a naopak.

Fotogalerie VDV

Fotogalerie MG

Fotogalerie Hanulíkovi