Pocta sv. Janu Nepomuckému v Jeseníku

V neděli 16. května 2021, na svátek tohoto českého světce, se jesenická farnost přišla poklonit sv. Janu Nepomuckému a to k jeho soše na jesenické náměstí. V těchto dnes slaví totiž celá česká republika a řada evropských států 300 let od blahořečení tohoto světce, který je známý ve všech světadílech.

 

Po mši svaté vyšel z kostela   průvod  na náměstí, kde u sochy sv. Jana Nepomuckého pronesl jesenický děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář krátkou modlitbu a promluvil o světovém věhlasu a náboženském odkazu Jana Nepomuckého, který pro věrnost a poslušnost Kristu byl před 600 lety umučen a svržen do Vltavy.

Jesenická socha sv. Jana Nepomuckého je dnes umístěna na důstojném místě, na jesenickém náměstí. Toto na Jesenicku vzácné umělecké dílo, tam původně již stávalo, ale v 50. letech minulého století bylo přemístěno ke kostelu, protože na náměstí údajně překáželo!  Díky připomínkám občanů a umělecké hodnotě sochy, za finanční podpory města Jeseníku a Euroregionu Praděd, byla socha restaurována a dne 17. 9. 2017 slavnostně odhalena na jesenickém náměstí, i když poněkud posunuta na jižní stranu. Tehdy se slavnosti zúčastnila i delegace partnerského města Neuburgu, dále představitelé města Jeseníku a významné církevní osobnosti,  Mons. P. ThDr. Ladislav Tichý, profesor CM teologické fakulty Palackého univerzity Olomouc a náš krajan, rodák z Vidnavy, Mons. Anton Otte, tajemník krajanské organizace Ackermann Gemeinde, kteří promluvili o naší povinnosti seznámit se s poučnými událostmi historie našeho města i naší země, abychom toho mohli využít pro šťastnou budoucnost všech.