Májová pobožnost v České Vsi

Měsíc květen je zasvěcený Panně Marii. Každou květnovou neděli v 15:30 hodin je sloužena otcem děkanem P. Mgr. Stanislavem Kotlářem májová pobožnost na Mariánských místech děkanátu za naše rodiny. První májovou neděli se poutníci sešli kvůli nepříznivému počasí ve farním kostele v Jeseníku místo u jeskyňky Panny Marie Lurdské na Rejvízu.

Minulou neděli (9.5.2021) byla pobožnost v kapli Panny Marie v České Vsi, kterou navštívily hlavně mladé rodiny z blízkého i vzdáleného okolí. Na úvod přítomní zazpívali píseň Madona a následovalo májové čtení. Po další písni se poutníci pomodlili desátek růžence, litanie k Panně Marii a k sv. Josefovi a zásvětnou modlitbu k sv. rodině. Po závěrečných mariánských písních se opékaly špekáčky.

Tímto jste zváni na další májové pobožnosti a to:

16. května – Domašov – Mariin pramen
23. května – Nýznerov – kaple Panny Marie
30. května – Travná – kaple Panny Marie La Salettské

foto: Václav Tschulik