Změny v děkanátu

Od 6. května 2023 skončil své působení ve farnostech Supíkovice, Velké Kunětice, Stará Červená Voda a Černá Voda P. Mgr. Jiří Marek Kotrba. Farnosti jsou nyní ve správě P. Mgr. Stanislava Kotláře, děkana z Jeseníku. Farníci z těchto farností se s pohřbem, křtem, svatbou a dalším mohou obracet na děkanskou kancelář. Telefon na otce Stanislava je 731 625 708, na pastoračního asistenta 731 625 696.