Hlavní oltář v Jeseníku opraven

V úterý 21. května 2024 byl přivezen zrestaurovaný obraz Nanebevzetí Panny Marie z farního kostela v Jeseníku. Obraz byl opravován 3 měsíce ve Staříči firmou Bittner. Společně s obrazem prošly proměnou i sochy sv. Petra a Pavla společně s křížem, který zaujímá nejvyšší bod oltáře. Firma Bittner vše vrátila na svá místa. Co se týká ostatních částí hlavního oltáře, ty byly také zrestaurovány a to panem Jakubem Ščipákem ze Zlatých Hor. Po loňské renovaci svatostánku je nyní hlavní oltář hotový, a to hlavně díky duchovnímu správci farnosti P. Mgr. Stanislavu Kotláři. Práce ve farním kostele v Jeseníku tímto nekončí, kostel čeká oprava vitráží a bočního oltáře.

 

Ve fotogalerii lze shlédnout fotky před i po opravě.