Diecézní pouť Charit na Mariahilf

Pouti Ostravsko opavské Charity k Panně Marii Pomocné se ve středu 5.6.2019 zúčastnilo asi 200 poutníků pod vedením biskupa Mons. Martina Davida a prezidenta ostravsko-opavské Charity P. Mgr. Jana Lariše ThD. Pořadatelem této pouti byla Charita Jeseník, kterou vedla její ředitelka Mgr. Helena Paschkeová. Krásné počasí podtrhlo nejen krásu Poutního místa, ale také krásu a význam služeb, které Charita poskytuje stovkám lidí v diecézi.

Po mši svaté, kterou sloužil otec biskup, přednesl úvahu s názvem “ Charita – má (i Vaše) radost“ předseda Sdružení Neratov P. Josef Suchár. Mezi dalšími kněžími byl rovněž Jesenický děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář. Zvláště milá byla i účast několika nechodících klientů Charity v Javorníku.

Díky všem, kteří obětavě slouží lidem, kteří se již bez sociálních služeb neobejdou. Pán Vám za to žehnej.