Noc kostelů a galerií ve Vidnavě

Městečko Vidnava se opět při Noci kostelů a galerií dalo celé do pohybu. 300 návštěvníků v pátek 24.5.2019 navštívilo kostel sv. Kateřiny, kostel sv. Františka, lékárnu u Černého orla, radnici, muzeum, galerii Jednotu, Základní uměleckou školu a rozsáhlé farní zahrady. Noc kostelů začala v 17:00 hodin mší svatou, kterou celebroval náš duchovní otec P. Mgr. Miroslav Kadlec, obětoval ji za město Vidnavu a za všechny návštěvníky, kteří tento den zavítali za duchovními hodnotami, za historií do našeho kraje.

Rok od roku při Noci kostelů přibývají osobní pohovory s otcem Miroslavem na faře, a i letos tomu nebylo jinak. Otec Miroslav se okolo třetí hodiny ranní usmíval, že je to sice noční šichta, ale vždy při ní prožívá vnitřní radost, zvláště, když dává rozhřešení při svaté zpovědi.

V kostele sv. Kateřiny letos nejvíce nezaujala ani tak kostelní věž a vyhlídka na Vidnavu, což vždy rok od roku vítězí, ale skoro každý návštěvník, který z kostelní věže sešel dolů, mluvil o narozených holoubatech, která zdobila venkovní věžní okno. Kdo měl fotoaparát či mobil, si mláďátka fotografoval. Novinkou letos také byl nový systém chození lidí do věže a z věže, který skvěle fungoval. Tři mladí hasiči si pořídili vysílačky, díky kterým komunikovali z věže až dolů, nestalo se tak, že by ze schodů i do schodů šel někdo ve stejnou dobu. V kostele mnohé zaujal seznam kněží, kteří působili ve farnosti Vidnava, a to od 13. století až do dnešní doby. Nabídli jsme také k přečtení životopisy kněží. Nechyběly popisky u každé sochy či oltáře. Lidé se dozvěděli vše o modlitbě. V košíku si modlitby rozebírali stejně tak i Boží slovo na cestu a poutnické noviny. Po celou dobu hrály varhany, kytara, flétna a zněl zpěv duchovní hudby v podání místní scholy.

Kostelem sv. Františka provázela paní Kleineidamová, zaujaly vystavené liturgické předměty, modlitba ke sv. Františkovi a možnost zahrát si na varhany.

Letos se k Noci kostelů nově přidala lékárna u Černé orla, která v tomto roce slaví 250 let výročí vzniku. Potěšilo i promítání 3D modelu Vidnavy v roce 1832 na místní radnici.

Nejvíce lidí se setkalo na farních zahradách, kde se opékaly buřty, nechybělo točené pivo, limonáda, víno. Ve 20:30 hodin vystoupila šermířská skupina Akáda, která předvedla rytířský příběh o království Skarremar. Děti byly nadšené, radostné, jejich hlasitý smích se rozléhal do okolí a rozesmál i nás dospělé. Ve 22:30 hodin následovala ohňová show Meče a blesky, a že to byla skvělá podívaná. Při ohni se sedělo a povídalo až do ranních hodin. Zážitků bylo mnoho, a to ve všech farnostech otce Miroslava. Na letošní Noc kostelů budeme dlouho a rádi vzpomínat.

Převzato z www.ruzenec.cz

« z 2 »