Setkání dětí děkanátů Jeseník a Bruntál na faře v Jeseníku

V sobotu 8. června 2019 se od 10:00 hodin uskutečnilo děkanátní setkání dětí v Jeseníku. Bylo určeno dětem od 2. do 9 třídy. Většina dětí byla z našeho děkanátu. Pod vedením otce děkana P. Mgr. Stanislava Kotláře, P. Mgr. Ing. Jiřího Schreibera, P. Mgr. Karla Rechtenberga a dalších vedoucích z řady laiků se 29 dětí shromáždilo na farní zahradě k seznamovací hře. Následně byly děti rozděleny do 4 skupinek a plnily určité hry a soutěže.

V 12:00 hodin byl oběd v podobě párků, který uvařil na ohni trvalý jáhen z České Vsi Ing. Mgr. Josef Liberda.

Po občerstvení se děti shromáždily na zadní zahradě, kde pod vedením Mgr. Ondřeje Hanulíka hrály další hru.

Poslední atrakcí tohoto dne bylo nafukování balónků a vytváření z nich určitá zvířata a předměty.

Setkání dětí pokračovalo v kostele, kde otec Stanislav vystavil Nejsvětější Svátost oltářní. Děti po skupinkách vyslovovaly Pánu Ježíši prosby a děkování, které si před tím připravily na papírky.

Červnové děkanátní setkání dětí v Jeseníku bylo zakončeno Svátostným požehnáním.

« z 3 »