Křížová cesta na Křížový vrch v Jeseníku

V neděli 10. 4. 2022 se sešlo v 15:30 hodin kolem 40 poutníků k další z děkanátních křížových cest v postní době, tentokrát u prvního zastavení ve Smetanových sadech v Jeseníku. Křížovou cestu jsme obětovali za rodiny a naše děti. Stoupali jsme podél křížové cesty za dubnového proměnlivého počasí až k 15. zastavení – Vzkříšení, u kterého jsme se pomodlili Vyznání víry, Otčenáš a Zdrávas za dar víry pro naše děti, abychom se jako rodina znovu setkali na věčnosti a za ochranu Panny Marie pro naše rodiny.

Po požehnání, které nám udělil P. Mgr. Stanislav Kotlář, jsme nahlédli do kapličky sv. Anny na Křížovém vrchu, kde jsme ještě společně zazpívali dvě mariánské písně.