Česko-německá poutní mše svatá v Černé Vodě

V neděli 3.9.2023 v 11:00 hodin byla sloužena poutní mše svatá ke cti Jména Panny Marie v Černé Vodě společně s německými rodáky. Na začátku byl rozdán česko-německý průvodce mší svatou. Připravena byla i překladatelka paní Kamila Sikorová. V plně zaplněném kostele poutníky i z okolích farností a rodáky z Německa zazněla v úvodu píseň pěveckého sboru z Jeseníku v doprovodu varhaníka z Rýmařova. Ti provázeli hudbou celou mši svatou, kromě závěrečné písně.

 

Mši svatou celebroval P. Mgr. Stanislav Kotlář, děkan, který na závěr své homilie řekl: „Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh. Vlajka Evropské unie má mariánskou symboliku  – modrá barva a dvanáct hvězd. Ví se, že se autor opravdu inspiroval mariánskou symbolikou, i když se dnes už o tom moc nemluví. Tak chceme také celou Evropu svěřit do ochrany naší Nebeské Matky, aby jednotlivé národy žili jako bratři a sestry a prosíme o mír nejen na Ukrajině, ale v celém světě, aby Boží pokoj přišel do všech lidských srdcí.“

 

V závěru mše svaté otec děkan poděkoval panu Wilhelmu Rubickovi, německému iniciátorovi těchto setkávání a panu Zdeňku Beťákovi, starostovi obce Černá Voda za příkladné rozvíjení a udržování dobrých česko-německých vztahů. Zdůraznil potřebu vzájemného odpuštění, porozumění a smíření mezi lidmi navzájem.

 

Po svátostném požehnání a závěrečné písni „Tisíckráte pozdravuje Tebe“ v obou jazycích každý poutník před kostelem ochutnal výborné trubičky a koláčky.

 

Text: Marie Kalábová, foto: Hubert Krohmer