Opravy kostela Božího Těla ve Staré Červené Vodě

Věžní hodiny – Za bývalého kněze P. Františka Baroše byl ve věži instalován věžní stroj s centrálním převodem a rozvodem pomocí transmisí (rozvodů k hodinovým číselníkům). Tyto rozvody procházely zvonovým patrem a v podstatě zavazely zvonu. Této opravy se ujala firma Impuls-B, s.r.o. z Ostravy-Staré Bělé, která naistalovala nové elektrické pohony hodin a tím se uvolnil prostor pod zvony.

 

Věžní zvon – Zvon byl zavěšen na dřevěném závěsu s nevyhovujícími kluznými ložisky. Pohon zvonu byl ruční pomocí provazu. Firma Impuls-B elektrifikovala zvon a připojila ke stávajícím hodinám.

 

Řídicí hodiny odbíjejí v čase od 6 hod. ráno do 22. hodiny večer v čtvrtkovém rytmu, jen v dny 24.12. a na Silvestra budou hodiny odbíjet až do půlnoci. Dále hodiny ovládají spínání zvonu, ten bude zvonit v čase v poledne 12:00 na 2 min. a dále letním čase v 19 hod. na 2 min. a v zimní m čase 18 hod. na 2 min. V období Velikonoc se spínání zvonu automaticky vypíná tzn. od zeleného čtvrtku od 5 hod. večera až do bílé soboty do 23 hod., v tento čas nebudou odbíjet ani věžní hodiny.

 

Presbytář – V přesbytáři kostela byla dlouhou dobu špatná omítka. Dole poškozená, po stranách byly stopy po restaurátorských průzkumech a nějaké praskliny. Opravy se ujala firma Stavby Písek s.r.o., která omítky po stranách opravila. Spodní se otloukly a nahodily nové. Po měsíci celý přesbytář vymalovala firma Jana Pečínky ze Studénky.