Poutní zájezd na Ostravsko

Ve čtvrtek, 28. 9. 2023, se celkem 12 farníků (10 z Mikulovic a 2 farnice z Adolfovic) spolu s mikulovickým knězem Otcem Jiřím Urbánkem vydalo na svatováclavskou pouť do jeho rodné farnosti – Staré Bělé. V kostele sv. Jana Nepomuckého jsme společně se starobělskými farníky prožili mši svatou a poté se zaposlouchali do poutavého vyprávění pana Marka Forgače, který nás seznámil s historií místního kostela.

 

Oběd pro nás připravili v Katolickém domě, kde jsme poseděli společně s místním knězem, Otcem Bohuslavem Novákem a několika přáteli Otce Jiřího.

 

Po výborném obědě, vynikajících starobělských koláčích a příjemném posezení, jsme se vydali do nedaleké farnosti Staré Vsi nad Ondřejnicí, kde se nachází Diecézní středisko mládeže. Otec Jakub Štefík, místní farář a ředitel DSM nás vřele přijal a provedl celým střediskem. Byli jsme nadšeni nejen místem, ale i akcemi a aktivitami, které středisko pořádá a podporuje. Teď už chápeme, proč sem naše děti tak rády jezdí.

 

Celá pouť se nesla v duchu radosti z krásných a inspirativních setkání, byla provázena nádherným počasím, dobrou náladou a vděčností.

 

 

 

Autor: Jana Audýová