Setkání seniorů na Muně v Mikulovicích

V úterý 18.10.2022 se na Muně konalo tradiční setkání seniorů. Toto setkání bylo v pořadí již deváté Setkalo se bezmála třicet dříve narozených občanů, kteří prožili několik hodin v přátelské atmosféře. Společné sdílení jim umožnilo na chvíli zapomenout na jejich trápení a nemoci. Toto setkání bylo pro všechny povzbuzením, zvláště když mezi nás zavítal pan starosta Roman Šťastný a pan místostarosta Jiří Šimík.

 

Závěrem bych chtěl poděkovat ženám farnosti Mikulovice za vynikající oběd a pohoštění. Poděkování patří i ženám, které seniory na toto setkání přivezly. Také děkuji OÚ Mikulovice za finanční příspěvek, který umožnil toto setkání uskutečnit. Dá-li Bůh, setkáme se i v příštím roce.

 

o. Jiří Urbánek