Biskupské ocenění pro manžele Dvořákovy

Ostrava – V den slavnosti sv. Hedviky, která je od založení ostravsko-opavské diecéze, její hlavní patronkou, uděluje biskup ocenění. V tradici založené biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem pokračuje také apoštolský administrátor biskup Martin David. V sobotu 15. října ocenil v katedrále Božského Spasitele 24 pracovníků Charit, zástupce farností a další nominované. Z našeho děkanátu byli oceněni manželé Dvořákovi z Jeseníku.

 

ZA PŘÍKLADNÝ ŽIVOT KŘESŤANSKÉ RODINY, ANGAŽOVANOST VE FARNOSTI A NA POUTNÍM MÍSTĚ VE ZLATÝCH HORÁCH

 

Paní Helena jako varhanice a členka chrámového sboru v Jeseníku slouží již nepřetržitě 62 let. Na varhany hraje ve své farnosti i na poutním místě Maria Hilf, kde se navíc stará o květinovou výzdobu. Za komunistů byli manželé perzekuováni, paní musela opustit pozici vrchní sestry, manžela to stálo sedm měsíců vyšetřovací vazby. Pan Václav se angažoval ochotně při technických i duchovních aktivitách farnosti Jeseník, ale hlavně po listopadu 1989 v roli předsedy Sdružení pro obnovu poutního místa Maria Hilf, kterému pomáhal povstat z popela. I po výstavbě poutního areálu jeho činnost neustala, ale právě naopak. Léta pomáhal s organizací prvopátečních křížových cest, poutí a jiných aktivit. Dodnes tam každý týden dojíždí. Svou víru se snaží manželé předat svým 3 dětem, 15 vnoučatům a 10 pravnoučatům.