Pouť ke sv. Hedvice, Supíkovice 16. 10. 2022

Krásná podzimní neděle 16. 10. 2022 přivítala ve farnosti Supíkovice farníky i poutníky, kteří přijeli na poutní slavnost ke cti svaté Hedviky, patronky Slezska, ostravsko-opavské diecéze a také supíkovické farnosti. Slavnostní mše svaté, která začala úderem 11. hodiny, se s velkou radostí ale i vděčností za přímluvu sv. Hedviky zúčastnili nejen místní farníci, ale také ti, kterým je tato světice velmi blízká, nebo ti, kdo nosí její jméno. Že jich není málo o tom svědčily zaplněné kostelní lavice. Při mši svaté místní administrátor, v návaznosti na slova apoštola Pavla z druhého čtení „Radujte se stále v Pánu. Opakuji, radujte se.“, připomněl jednu důležitou vlastnost, které se od sv. Hedviky můžeme učit, a tou je radost. Radost z toho, že člověk může konat dobro ve spojení s Kristem, i když život někdy přináší těžké zkoušky.

 

Po mši svaté všichni poutníci zasedli ke společnému občerstvení, které připravila farnost ve spolupráci s obcí Supíkovice. Ta zajistila nejen stany ale také guláš, který všem bez rozdílu velmi chutnal.

 

Závěr svátečního dne patřil koncertu Pěveckého sboru z Javorníku pod vedením paní Ludmily Jahodové, který po loňském vystoupení opět rád přijal pozvání do Supíkovic. Kostelem se nesly tóny písní barokních a renesančních mistrů ale i novodobých hudebních skladatelů.