Bartolomějská pouť ve Vlčicích

Nedělní odpoledne strávilo vlčické farní společenství na tradiční poutní mši svaté, v kostele sv. Bartoloměje. K otci Jozefu Florkovi se tentokrát připojil také jesenický pan děkan, který svou přítomností potěšil všechny zúčastněné. Bohatá květinová výzdoba v chrámu naznačovala, že bartolomějská pouť je ve Vlčicích jednou ze stěžejních slavností.

Chvíle ztišení a modliteb byly po mši vystřídány bohatým hovorem a občerstvením před kostelem. Téměř každý z farnosti se přičinil a donesl něco na zub. Příjemná a uvolněná atmosféra naplnila celý prostor, v němž si poutníci povídali o svých strastech a radostech. Zajímavým doplněním bartolomějské pouti se staly nástěnky s informacemi o historii kostela, ozvláštněné o dobové fotografie. Věříme, že i příští pouť bude opět tak hezky vydařená.

                                                                                            Ilona Uhlířová (varhanice)