Hlavní pouť na Mariahilf

V sobotu 10. srpna 2019 se kněží a věřící shromáždili na poutním místě Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor, aby společně oslavili při Hlavní pouti naši Matku a Přímluvkyni u Pána – Pannu Marii. Pouť začala v 10:30 hodin modlitbou růžence. V 11:00 hodin byla sloužena mše svatá, kterou celebroval Mons. Adam Rucki, biskupský vikář pro duchovní povolání.

Ve 14:00 hodin pouť skončila pobožností k Panně Marii a slavnostním požehnáním.