Zemřel probošt Mons. Anton Otte. Rodák z Vidnavy. Zakladatel Ackermann Gemeinde v ČR

Praha – Ve věku 82 let zemřel Mons. Anton Otte – emeritní probošt vyšehradské kapituly a výrazná osobnost česko-německého porozumění a smíření. Jeho životní pouť byla završena ve středu 29. prosince 2021 v Německu. Její začátek je však spojen s Vidnavou, Jeseníkem a Krnovem. Na tato místa se rád vracel. Mons. Anton Otte se narodil 15. srpna 1939 ve Vidnavě v německé rodině. Po druhé světové válce zůstala rodina v Československu, ale v roce 1946 byl jeho otec lidovým soudem odsouzen k trestu smrti. Anton Otte vyrůstal s maminkou a přes mnohé perzekuce a útlaky maturoval v roce 1957 v Jeseníku. Následně pracoval v Krnově v textilní továrně, protože mu nebylo umožněno studium na vysoké škole.

V roce 1960 se mu podařilo i s maminkou a sourozenci odejít do Spolkové republiky Německo. Zde začal studovat teologii a 29. června 1967 byl vysvěcen na kněze v Bamberku. V letech 1967 – 1974 působil jako kněz v Ebermannstadtu a Heiligenstadtu, následně až do roku 1980 jako učitel náboženství a v letech 1980-1998 jako vězeňský kaplan v Bayreuthu a Norimberku.

Po Sametové revoluci mohl opět přijíždět do České republiky, kde od roku 1991 zastupoval Ackermann Gemeinde v ČR a zároveň se stal jednou z hlavních tváří česko–německého vzájemného porozumění. V letech 1993 – 1996 byl pověřen pastorací obyvatel německé národnosti. V roce 2001 byl jmenován nesídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a v roce 2005 se stal jejím sídelním kanovníkem, v letech 2010 – 2011 byl děkan kapituly a 2011 – 2014 proboštem. Ve stejné době byl také rektorem in materialibus kostela sv. Anny na Kosoři.

V roce 1996 byl vyznamenán Řádem T. G. Masaryka. V roce 1997 obdržel od německého prezidenta Spolkový kříž za zásluhy (Bundesverdienstkreuz am Bande 1997). Dne 31. ledna 2001 ho Jan Pavel II. jmenoval papežským kaplanem. V roce 2013 obdržel Bavorský řád za zásluhy a 15. května 2015 obdržel čestné občanství města Vidnava za celoživotní přínos v rozvíjení česko–německých vztahů.

V roce 2018 vyšla kniha rozhovorů „Anton Otte Vzdálená Evropa?“ o životním příběhu Antona Otteho, kterou připravil Josef Beránek v nakladatelství Vyšehrad.

Pater Anton Otte zemřel v Německu, kde trávil většinu času v posledních dvou letech.

Parte zde.