Betlémské světlo rozzářilo Vidnavu

Dvě stě lidí zavítalo na Štědrý den 24. prosince 2021 do kostela sv. Kateřiny ve Vidnavě s lucernami do našeho Betléma k narozenému Dítěti. Vykupitel, Spasitel přichází na tento svět a my křesťané po celém světě si událost svaté Rodiny tak rádi připomínáme a radujeme se s Pannou Marií a svatým Josefem v Betlémě, ve chlévě, kde v jesličkách leží malé děťátko. Od narozeného Ježíška byl v Betlémě připraven pro děti košíček s bonbóny, které potěšily. 

Atmosféra v kostele byla radostná a vánoční, hodinu zněly koledy naší scholy za doprovodu varhan, flétny a trianglu. A to vše pro Narozeného Krista, z lásky, ze srdce, s úctou a prosbou, aby Jeho Světlo zářilo v našich domovech, a především v srdcích. Svíce si lidé zapalovali a Betlémské světlo se šířilo po celé Vidnavě.
 
Otec Miroslav při vánočních mších vnesl naději a pokoj ke každému z nás. Provedl nás životem svaté Rodiny a my byli v tu chvíli obklopeni anděly a naslouchali jim stejně jako Panna Maria a svatý Josef, kteří uposlechli slovo Boží a šli po cestě, která jim byla určená. Byli jsme při mších vděční, že smíme patřit do svaté Rodiny, protože Pán Ježíš se narodil pro každého z nás…
 
Fotogalerie zde.