Exodus 90 – Duchovní obnova pro muže

Šest mužů z našich farností + dva přespolní vytvořili 90-denní společenství v rámci duchovní obnovy Exodus 90. Podrobný program této duchovní obnovy si můžeš prohlédnout zde. Jedna z velice krásných myšlenek obnovy je být druhému kotvou. Zkušení horolezci vědí, že k nejúžasnějším výhledům se dostaneš pouze pomocí lan a dobře umístěných kotev…

Život horolezce často visí jen na laně, které zcela spoléhá na kotvy, které si horolezci umísťují během svého výstupu nebo sestupu. A bez těchto pevných a dobře umístěných jistících bodů by bylo mnoho výstupů zcela nemožných. Tvůj závazek kotvy vůči bratrovi znamená udržovat s ním každodenní kontakt – sms nebo krátký telefonní hovor fungují skvěle. Také se zavazuješ se za něj modlit, povzbuzovat, napomínat nebo se i omluvit za to, co se nepovedlo a neustále v průběhu celého cvičení odpouštět. Pokud se tvá kotva chvěje (pokud začne sledovat sport, sledovat sociální sítě nebo utíká k jídlu nebo pití), pomoz mu znovu naskočit díky pevné a spolehlivé opoře. Je to dobré pro něj i pro tebe. Pokud „ty jsi ten muž“ (srov. 2 Samuel 12: 7), který porušuje disciplínu a začíná upadat do hříchu, okamžitě zavolej svému bratrovi. Dej mu vědět, že jeho kotva je slabá. To slouží tobě i jemu. Je mnohem lepší ho, jako spolehlivá kotva, upozornit na svou slabost než nechat ho zažít tvé selhání. Ať už si vybereš kteréhokoliv bratra za svou kotvu, je potřeba se k tomu zavázat. Buď stabilní a spolehlivou kotvou. Cesta do výšek je náročná, ale pohled shora je „dech beroucí.“ Pomoz svému bratrovi, aby se tam dostal.