Výzva ke zvonění zvonů 9. října 2021

Druhou sobotu v říjnu si naše společnost každoročně připomíná Světový den hospiců. Cílem tohoto dne je připomínat a podporovat hospicovou a paliativní péči, upozorňovat na potřeby lidí s terminální diagnózou a jejich rodin – v oblasti zdravotní, sociální, praktické, duchovní a také prostřednictvím doprovodných programů získávat prostředky na podporu a rozvoj hospicové a paliativní péče.

Česká biskupská konference se rozhodnutím předsedy ČBK připojuje k připomínce tohoto dne v podobě rozeznění kostelních zvonů v sobotu 9. října 2021 v době od 12:00 hodin jako vzpomínka na zemřelé, umírající a také pracovníky hospicových zařízení.

P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D, CSsR, generální sekretář ČBK