Změny v děkanátu k 1. 10. 2021

Ke dni 30. 9. 2021 byl uvolněn z funkce administrátora exeurrendo farnosti Černá Voda P. Mgr. Marcin Jaroslaw Slawicki a nově ustanoven pro tuto farnost od 1. 10. 2021 P. Mgr. Jiří Marek Kotrba. 

kancelář děkanství