Výstava „Matka Tereza – světlo v temnotě dneška“ v Jeseníku

Ve středu 6.2.2019 byla v Jeseníku v katolickém kostele otevřena výstava „Matka Tereza – světlo v temnotě dneška“. Výstava nám přibližuje život, problémy a dílo této ženy, která se zcela obětovala pro trpícího člověka, ve kterém viděla samotného trpícího Ježíše. Vytvořila fascinující sociální dílo, které dodnes přináší ovoce nejen v přímé fyzické pomoci trpícím, ale i v současnosti vybízí ty, kteří mají prostředky a moc, aby vytvořili podobné dílo k odstranění duchovní bídy dnešního světa.

Výstava potrvá do 3.března 2019 a můžete ji navštívit podle informací na plakátku. Výstavu zahájil místní duchovní správce P. Mgr. Stanislav Kotlář, děkan a přivítal paní starostku Jeseníka Mgr. Bc. Zdeňku Blišťanovou, pana místostarostu Tomáše Vlazla, dále Jesenický chrámový sbor Laudate Dominum a asi sto občanů Jeseníku. Paní starostka vyjádřila uspokojení z pořádání takové výstavy v Jeseníku a pozdravila přítomné. Poté chrámový sbor zazpíval několik duchovních skladeb. Na závěr promluvil pan Jan Makyča, průvodce výstavy z Biskupství ostravsko-opavského o historii výstavy a o životě Matky Terezy. Zveme Vás srdečně k návštěvě.
Farnost Jeseník.