Představení nové knihy od Mons. Antona Otteho

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní představení nové knihy a především na setkání s významnou osobností pocházející z Jesenicka, Mons. Antonem Ottem, člověkem usilujícím celý život o uzdravení a smíření vztahů mezi lidmi i národy. Tento rodák z Vidnavy, který letos oslaví 80 let a jehož osobní život zobrazuje dramatické dějiny 20. století, svými postoji i neúnavnou prací přináší poselství o tom, že pokojné soužití při respektování různosti je možné. Těšíme se a zveme Vás na zajímavé a inspirující setkání v pátek 15. března 2019. Plakátek zde.