Vigilie k Duchu svatému v Jeseníku

Slavnost Seslání Ducha svatého začala v Jeseníku již v pátek 21. května 2021, kdy byla po mši svaté vystavena nejsvětější Svátost oltářní. Od 19:00 hodin věřící chválili Boha zpěvy z Taizé. Od 20:00 hodin následovala adorace, která končila v sobotu v 16:30 hodin. Věřící se střídali po hodině.

V 17:00 hodin byla sloužena vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého, kterou celebroval P. Mgr. Jiří Marek Kotrba, kaplan v Jeseníku a koncelebroval P. Mgr. Stanislav Kotlář, děkan. Mše svatá byla sloužena s nedělní platností. Po závěrečné modlitbě byly požehnány rudé růže, symboly Ducha svatého, a následně kněžími a trvalým jáhnem Ing. Mgr. Josefem Liberdou rozdány všem ženám v kostele.

Po závěrečném požehnání pozval otec děkan všechny přítomné na smažení svatodušní vaječiny na místní faru. Protože bylo počasí jak na houpačce, sešli se přítomní ve farním sále a zaplnili stoly do posledního místa. Volná zábava byla ukončena zhruba v 21:30 hodin.