Májová pobožnost v Nýznerově 23.5.2021

Nedělní odpoledne v měsíci květnu patřilo jako obvykle Panně Marii. Májová pobožnost za naše rodiny byla tentokrát soužena v kapli Panny Marie v Nýznerově. Opět se sjelo docela velké množství poutníků. I když byl sem tam mírný déšť, mnozí, včetně otce děkana P. Mgr. Stanislava Kotláře, přijeli na kole.

V 15:30 hodin zazněla úvodní píseň k chvále Matky Boží Madona. Pobožnost vedl otec děkan společně s P. Mgr. Jozefem Florkem, který tuto farnost spravuje.

Májové pobožnosti po děkanátu jsou nejen příležitostí k modlitbě a uctívání Panny Marie, ale slouží také jako setkání věřících (i nevěřících) z různých koutů děkanátu. Proč se společně nepomodlit a  nepopovídat si třeba při opékání špekáčků? Lidé se chtějí scházet a důkazem je i návštěvnost na každé pobožnosti, která činí průměrně 80 poutníků.

Jste zváni na poslední májovou pobožnost po děkanátu v tomto roce, která se uskuteční v neděli 30.5.2021 v 15:30 hodin v kapli Panny Marie La Salettské na Travné.