Slavnost Božího Těla v České Vsi

V neděli 2.6.2024 se farníci převážně z farností Česká Ves a Jeseník zúčastnili slavnosti Těla a Krve Páně, tentokrát v kostele sv. Josefa v České Vsi. V Jeseníku celý den probíhal cyklistický Závod míru a trať byla vedena i kolem farního kostela, proto byla slavnost přesunuta právě do České Vsi. Po mši svaté vyšel průvod, v čele s hlavním celebrantem P. Mgr. Stanislavem Kotlářem, který nesl monstranci s Nejsvětější Svátostí, kolem kostela. Průvod doprovázela hudba v podobě dechovky pana Oškery.

 

Po svátostném požehnání byli všichni přítomní pozváni na občerstvení v podobě zelňačky od jáhna Josefa Liberdy, řízku s bramborovým salátem a dalšími dobrotami.

 

Foto: Petr Novák / Člověk a Víra