Připravme svá srdce pro příchod Spasitele svátostí smíření

Příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před každou mši svatou. (v neděli v Jeseníku 20 minut přede mši sv.)

Jeseník:
11. 12. 2019 – od 19:00 – 20:00 hod. (během modlitby chval) – zpovídá P. Stanislav
středa 18. 12. od 17. 00 – 18. 00 – zpovídá P. Jiří
pátek 20. 12. od 16. 00 – 17. 00 – zpovídá P. Jiří
pondělí 23. 12. od 16. 00 – 17. 00 – zpovídá P. Stanislav
Česká Ves :
čtvrtek 12. 12. – od 16. 30 – 17. 00 – zpovídá P. Jiří
čtvrtek 19. 12. – od 16. 30 – 17. 00 – zpovídá P. Stanislav