Poutní mše svatá k sv. Anně na Křížovém vrchu u Jeseníku

Tradiční pouť k sv. Anně na Křížovém vrchu se uskutečnila v neděli 24. 7. 2022. V 14:30 hodin se u 1. zastavení sešlo kolem třiceti poutníků a pod vedením trvalého jáhna Mgr. Josefa Liberdy vyšli křížovou cestou vzhůru ke kapli sv. Anny. Ta byla obětovaná za mír na Ukrajině a všechny seniory. V 16:00 hodin v zaplněné kapli zahájil poutní mši svatou farní vikář Mgr. Jiří Marek Kotrba. Mše byla obětovaná za seniory, jak nás vyzval papež František k oslavě Druhého světového dne seniorů, který připadl právě na tuto neděli.

 

V kázání nám otec Jiří připomněl význam modlitby. Povzbudil nás, abychom byli v modlitbách VYTRVALÍ a KONKRÉTNÍ, jako Abrahám při smlouvání s Hospodinem o záchranu Sodomy a Gomory, o kterém jsme slyšeli v prvním čtení.

 

Hudebním doprovodem provázeli: varhany Helenka Dvořaková, kytary Venda Dvořák, Jan Hanulík a na housličky hrál Dominik Liberda.

 

Po mši svaté bylo před kaplí přichystáno drobné občerstvení.

 

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravách této pouti.