Pouť ke cti sv. Jáchyma v Kobylé nad Vidnavkou

V sobotu 23.7.2022 Kobylá nad Vidnavkou slavila 755 let výročí trvání obce. Slavnostní a zároveň poutní mše svatá ke sv. Jáchymovi začala v 11:00 hodin. Otec Miroslav poděkoval panu Stanislavu Pelcovi, který vyrobil ze smrku nový sekretář do sakristie kostela sv. Jáchyma a přítomné paní starostce za finanční dar obce, za zajištění veřejné sbírky na nový nábytek do sakristie a za výbornou spolupráci, která funguje řadu let. I díky darům místních farníků každou první neděli v měsíci se vybrala nemalá částka. Pan farář vyjádřil vděčnost všem, kteří sbírku podpořili. Nový sekretář otec Miroslav po mši svaté požehnal a s panem Pelcem domluvil novou zakázku na sekretář a skříň do sakristie v Bernarticích.

 

Za dobré dílo je vždy potřeba děkovat, při mši svaté nás provázela vděčnost za všechny lidi pracovité, všímající si potřeb jak na kostele, tak i mezi lidmi. Pan farář nás od hmoty vzal do duchovního světa mezi anděly a svaté, jak mnozí po mši svaté říkali, odpočinuli jsme si na chvíli od všech starostí a čerpali novou sílu z povzbudivých slov i písní… Na chviličku jsme se schoulili do Boží náruče a naslouchali slovům o Abrahámovi, který smlouval s Hospodinem. „Ať je alespoň jeden v rodině, který smlouvá s Bohem a odprošuje za hříchy“, znělo kostelem. „Ať se každý den modlíme, protože když voláme, Bůh nás vyslyší, kdo prosí dostává, kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře. Je potřeba se „rvát“ a nestát nečinně na místě. Bůh si všímá pracovitých, horlivých, vytrvalých jako svatého Jáchyma, který se po dlouhých letech stal otcem Panny Marie. Ať Bůh o nás slyší!“

 

Litanie k Srdci Ježíšovu, zásvětná modlitba a svátostné požehnání nás provázelo závěrem mše svaté. Přítomní si pak pochutnali na výborném pohoštění před kostelem. Oslavy výročí obce od 14:00 hodin pokračovaly na místním hřišti vystoupením mažoretek, Šumperské kapely Fleksible, Taneční skupiny MARLY, pro děti byly přichystány doprovodné atrakce. Bylo zajištěné bohaté občerstvení.

 

Fotogalerii můžete shlédnout zde.