Pouť k sv. Josefu Dělníku v České Vsi

Ve středu 1.5.2019 jsme v 10:00 hod. byli na pouti ke sv. Josefu – dělníku, kterého jsme prosili o přímluvu ve farnosti Česká Ves u Jeseníku. Tato farnost slaví patrocinium právě na 1. května a připravila skutečně duchovní i kulturní program. Nezapomněla ani na děti, které nás všechny pobavily divadlem „O neuklizených hračkách“.

Za všechny zúčastněné při poutní mši sv. prosili čtyři kněží a modlitbou je doprovázelo asi 150 poutníků, spolu s poslankyní EP p. Michaelou Šojdrovou a senátorkou p. Jitkou Seitlovou.

Modlíme se k Bohu, aby všechny ty prosby zde vyslovené milostivě vyslyšel a dal našemu národu zodpovědné a poctivé zástupce ve všech vládách a parlamentech.

Program byl důstojně ukončen krásným koncertem duchovní hudby (Vít Krátký – varhany, Marek Steyer – trumpeta) a v 16:00 hod. prosbou k Panně Marii v 1. májové pobožnosti.

« z 2 »