Pouť k Panně Marii Sněžné ve Velkých Kuněticích

Neděle 2. 8. 2020 se nesla ve farnosti Velké Kunětice ve znamení tradiční odpustové slavnosti ke cti Panny Marie Sněžné, které je zasvěcen tamní farní kostel. Slavnostní bohoslužba, které se zúčastnilo množství poutníků jak z Jesenicka tak i z blízkých polských farností, začala procesím s milostným obrazem Matky Boží od státní hranice do kostela.

Při mši svaté v kázání místní duchovní správce o. Jiří Marek připomněl, jak důležitá je osoba Panny Marie jako matky. Nejen že drží v náručí svého syna, ale drží v náručí i celou církev a každého z nás. Maria o nás ví a bude dělat všechno pro to, abychom byli šťastní.

Po mši svaté všichni zasedli ke společnému malému občerstvení a vytvořili tak milou atmosféru rodinné místní církve.

P. Jiří Marek Kotrba